Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán:

1. Thanh toán bằng tiền mặt ( Địa chỉ văn phòng: 21 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh ).

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN GOLF CHUYÊN NGHIỆP

                                                                         Ngân hàng Sacombank - CN HCM

                                                                         Stk: 060070164321

3. Mẫu nội dung chuyển khoản ( mặt hàng đã mua + tên khách hàng )

(Sau khi chuyển khoản phải được xác nhận đã nhận chuyển khoản từ phía cửa hàng thì khách hàng mới được bóc tem sản phẩm).